top of page

Uslovi korišćenja

1. Uvod
Dobrodošli u Coffee Talk, platformu za učenje engleskog jezika putem dnevnih reči, rečenica i audio snimaka. Korišćenjem ili pristupom Coffee Talk-u, slažete se sa ovim Uslovima korišćenja ("Uslovi").

 

2. Korišćenje usluge

 • Registracija naloga: Kada prvi put skenirate privezak, ući ćete u režim uređivanja da biste uneli svoje ime i email adresu.

 • Informacije za dostavu: Prilikom naručivanja, morate pružiti svoje ime i adresu za dostavu priveska.
   

3. Opis usluge

 • Dnevne reči: Svaki dan ćete dobijati novu reč zajedno sa rečenicama koje prikazuju njenu upotrebu i audio snimcima za izgovor.

 • Ograničenje sadržaja: Usluga uključuje ukupno 100 reči i 500 rečenica.

 • Testiranje: Nakon svake 10. reči, biće dostupan test koji uključuje priču koristeći prethodnih 10 reči i 5 pitanja vezanih za tu priču.

 • Progresija: Možete pristupiti samo jednoj novoj reči dnevno. Ako propustite dan, sledeća reč će biti dostupna sledećeg dana bez kazne za propuštene dane.

 • Resetovanje kursa: Nakon završetka 110-dnevnog kursa, imate opciju da resetujete kurs i počnete ispočetka.

   

4. Obaveze korisnika

 • Tačnost informacija: Morate pružiti tačne i potpune informacije tokom registracije i naručivanja.

 • Lična upotreba: Usluga je namenjena samo za ličnu upotrebu i ne može se deliti ili preneti na druge.

 • Usklađenost: Slažete se da ćete koristiti uslugu u skladu sa svim važećim zakonima i propisima.

   

5. Intelektualna svojina

 • Vlasništvo: Sav sadržaj pružen putem Coffee Talk-a, uključujući ali ne ograničavajući se na reči, rečenice, audio snimke i testove, je vlasništvo Coffee Talk-a i zaštićen je zakonima o intelektualnoj svojini.

 • Licenca: Dobijate ograničenu, neekskluzivnu, neprenosivu licencu za pristup i korišćenje sadržaja isključivo u lične obrazovne svrhe.

   

6. Privatnost

 • Prikupljanje podataka: Korišćenjem Coffee Talk-a, slažete se sa prikupljanjem i korišćenjem vaših ličnih podataka u skladu sa našom Politikom privatnosti.

 • Korišćenje podataka: Informacije koje prikupljamo, uključujući vaše ime, email adresu i adresu za dostavu, koristićemo za pružanje i poboljšanje usluge.

   

7. Prekid korišćenja

 • Prekid od strane korisnika: Možete prekinuti korišćenje usluge u bilo kom trenutku prestankom korišćenja aplikacije.

 • Prekid od strane Coffee Talk-a: Zadržavamo pravo da suspendujemo ili prekinemo vaš pristup usluzi po našem sopstvenom nahođenju, bez obaveštenja, ako prekršite ove Uslove.

   

8. Odricanje od garancija

 • Usluga je pružena "kakva jeste": Usluga se pruža na osnovu "kakva jeste" i "kako je dostupna". Coffee Talk ne daje nikakve garancije, izričite ili implicitne, u vezi sa uslugom, uključujući ali ne ograničavajući se na tačnost, pouzdanost ili dostupnost.

   

9. Ograničenje odgovornosti

 • Bez odgovornosti: U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, Coffee Talk neće biti odgovoran za bilo kakvu indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu ili kaznenu štetu, ili bilo kakav gubitak profita ili prihoda, bilo da su nastali direktno ili indirektno, ili bilo kakav gubitak podataka, korišćenja, dobre volje, ili drugih nematerijalnih gubitaka, koji proizilaze iz (a) vašeg korišćenja usluge; (b) bilo kakvog neovlašćenog pristupa ili korišćenja naših servera i/ili bilo koje lične informacije koja se na njima nalazi.

   

10. Primenjivi zakon

 • Nadležnost: Ovi Uslovi će biti regulisani i tumačeni u skladu sa zakonima Republike Srbije, bez obzira na sukob zakonskih odredbi.

   

11. Izmene Uslova

 • Izmene: Coffee Talk zadržava pravo da izmeni ili zameni ove Uslove u bilo kom trenutku. O bilo kakvim promenama ćemo vas obavestiti postavljanjem novih Uslova na aplikaciju. Savetujemo vas da periodično pregledate ove Uslove za bilo kakve promene.

   

12. Kontakt informacije

bottom of page